Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

38enm Festival Kreol |16 November 2023

38enm Festival Kreol

Lekol segonder Plaisance i meyer pour ladans kanmtole e moman kreativite

Bann gannyan konkour enterskoler i resevwar zot pri

Seremoni remiz pri pour konkour enterskoler moman kreative, ladans kanmtole ek romans ti fer Mardi apremidi kot lasal teat nasyonal, Mont Fleuri.

Sa konkour ti ganny organize dan kad bann aktivite pour 38enm Festival Kreol, kot etidyan diferan lekol ti kapab demontre zot talan.

Sa lannen ti annan patisipasyon 15 lekol primer, 12 lekol segonder e 8 sant profesyonnel. Performans tou lekol ti byen ganny apresye par lodyans e ti en moman tre eksitan pou devwal bann gannyan kin pran premye plas dan diferan kategori.

Premye prezantasyon pri ti pou kategori sanson, e premye pozisyon dan kategori lekol primer ti al pou Lekol Endepandan, tandi ki pour kategori segonder, pri ti al pour lekol Plaisance.

Dan kategori sant profesyonnel, pri ti al pour Lakademi Letid Biznes.

Ti annan de gannyan dan konkour romans, e sa ti Lekol Endepandan, e lekol Anse Boileau pour primer.

Pour segonder, pri ti al pour lekol Pralen, e lekol pour letid avanse (SALS) ti gannyan pour bann sant profesyonnel.

Pour zistwar kourt, premye pozisyon ti ranporte par lekol primer Cascade, lekol Plaisance segronder e Lekol Biznes.

Pour konkour teat bann gannyan ti Mont Fleuri primer, Plaisance segonder e Lakademi Letid Biznes.

Bann gannyan pour konkour ladans ti lekol primer La digue,lekol  segonder Beau Vallon e Lenstiti pour Teknolozi.

 Ti osi annan prezantasyon pri dan konkour kanmtole, performen prensipalman par bann lekol primer.

Pour ladans vals, premye pozisyon ti partaz ant de lekol e sa ti Beau Vallon ek Anse Boileau.

Pour kotis doub, pri ti al pour lekol Anse Boileau e pour avan 4, premye plas ti al ankor pour lekol primer Anse Boileau.

Dan konkour ladans pour nivo segonder, sete lekol Beau Vallon ki ti sorti venker pour ladans mazok, e lekol Plaisance ti gannyan pour kotis an glisan.

Pour bann sant profesyonnel, ladans polka ti ranporte par Lakademi Maritim e Lenstiti pour Letid Ansennyan (SITE) ki ti osi  sorti premye pou ladans galo.

 Lakademi Letid Biznes ti premye pour ladans dyaz.

Ti osi annan en moman spesyal pour prezant pri avek bann etidyan endividyel kin ganny rekonet koman meyer akter e aktres, e sa ti  swiv par prezantasyon pri pou bann endividi ki zot zefor dan sa konkour in byen ganny apresye par bann manm ziri.

Prezantasyon pri pour meyer lekol dan diferan kategori dan sa konkour ti ganny devwale zis avan lafen sa seremoni, kot la leksitasyon ti for dan lasal.

Meyer lekol pour ladans kanmtole ti lekol primer Anse Boileau avek 15 pwen, lekol segonder plaisance avek 13 pwen e SITE,  osi avek13 pwen.

Meyer lekol pour moman kreative ti lekol primer Plaisance avek 130 pwen, segonder Plaisance avek 190 pwen e Lakademi Letid Biznes avek 185 pwen.

Asamia Rose en etidyan kot Lakademi Letid Biznes e osi gannyan pour meyer zefor pour sant profesyonnel i dirki i vreman fyer ki li ek son bann koleg zot in kapab travay dir pour ede anmenn sa premye pozisyon pourzot lekol.

« Sa konkour in enn ki mon war li vreman enportan pou elev kiltir kreol e osi donn sans bann etidyan pou devwal zot talan, e mon kwar ki sa bann enteraksyon ki tou bann partisipan in annan ansanm pour ed nou en kantite dan le lavenir, » Manzel Rose ti dir.

 

Diane Larame

More news