Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lopital Anse Royale pa pe pran pasyan pour lemoman |24 October 2019

  • Travay lo sant outpatient pou konmanse byento

 

Lopital Anse Royale pa pe admit pasyan depi Out e Minis pour Lasante in dir ki sa i akoz sa sant i bezwen ganny garde konman en sant izolasyon pour ebola avek standar ki Lorganizasyon Mondyal Lasante i rekonmande vi sitiasyon resan sa maladi dan les Congo.

Minis Jean-Paul Adam ti eksplike ki Lopital Anse Royale i landrwa ki’n ganny dezinyen pour tanporerman ganny servi konman en sant izolasyon dan kad sitiasyon ebola. Lotorite Lasante Piblik, anba direksyon Komisyonner Lasante Piblik Dr Jude Gedeon, ti le 31 Zilyet letan zot ti fer zot miting komite nasyonal lo sirveyans bann maladi transmisib ki kapab ganny enporte ti egzamin rekonmandasyon Lorganizasyon Mondyal Lasante vizavi sitiasyon sa maladi dan les Larepiblik Congo kot i ti’n deklar en lirzans medikal enternasyonal. Sa dapre Minis Adam i en sitiasyon ki rar me tou son bann pei manm i bezwen fer sir zot provizyon nasyonal i an konformite pour kapab adres sa sitiasyon.

Sa i enkli etabli en bon sistenm swivi pour si anka i annan okenn dimoun ki sorti dan sa zòn afekte ki vin dan nou pei e osi prevwar en sant izolasyon an ka okenn ka potansyel i ganny dekouver.

Minis Adam ti donn sa bann detay Lasanble yer bomaten letan i ti pe reponn en kestyon manm elekte distrik Anse Royale, Sylvanne Lemiel, ki ti anvi konnen akoz ki sa lopital pa pe pran okenn pasyan depi mwan Out.

Minis Adam ti eksplike ki akoz lopital Anse Royale ti’n deza ganny servi konman en sant izolasyon, i ti fasil pour met anplas bann diferan prosedir e asire bann lekipman i disponib e pour revwar bann profesyonnel lasante ek lezot zofisye ki’n deza ganny formasyon pour adres sitiasyon ebola.

Sa lekip i anplas me vi ki i annan posibilite ki sa sant izolasyon i kapab ganny servi, sa i fer ki pasyan pa pe ganny aksepte pour admisyon Lopital Anse Royale me zot pe plito ganny refer Lopital Sesel.

“Nou’n bezwen pran sa desizyon akoz sa sitiasyon enternasyonal. In annan 130 admisyon Lopital Anse Royale ant Septanm 2018 e Out 2019 e sa i montre ki nivo admisyon pa ti tro o me nou konpran ki i en fasilite ki vreman enportan pour dimoun sa distrik e rezyon sid me nou’n bezwen fer sir nou annan en landrwa ki zwenn standar Lorganizasyon Monyal Lasante vizavi sa sitiasyon enternasyonal,” Minis Adam in dir.

I’n reasir popilasyon ki bann ka ebola pe redwir, ki demontre sa lepidemi pe diminyen ki fer ki nou ekspekte ki prosennman sa lopital a reouver antyerman pour popilasyon sa rezyon.

Antretan Minis Adam in konfirmen ki demars pour konstrir en sant izolasyon ki pou obor ansyen batiman NIHSS kot Lopital Sesel pe byen progrese e ki son konstriksyon i ekspekte konmanse lannen prosenn.

Lo son kote Madanm Lemiel ti demande kan ki travay lo sa sant outpatient obor Lopital Anse Royale pou konmanse pour liber enpe plis lespas dan lopital aktyel vi ki en sonm preski R1 milyon ti’n deza ganny vote pour sa proze dan bidze.

Minis in dir ki sa larzan ti pou fer travay lo sa faz preparatwar e sa in deza ganny fer e tender in fini fer e kontrakter pour sa proze pou ganny apwente prosennman.

Minis Adam ti osi reponn plizyer lezot kestyon bann manm lo diferan size lasante ki tous plizyer distrik.  

More news