Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i anvoy deba lo nesesite pour en konversasyon nasyonal lo COVID-19 |21 May 2020

Deba lo en mosyon table par manm Linyon Demokratik Seselwa (LDS) pour Les Mamelles Bernard Georges ki pe demann gouvernman pour ekout konsern tou kous nou popilasyon avek bi trouv meyer solisyon pour fitir nou pei dan sa sitiasyon COVID-19, in ganny anvoye pour semenn prosenn.

Plizyer manm ti’n deza fini fer zot lentervansyon lo sa mosyon ki pe demande pour ralye ansanm tou sekter enportan dan pei e organiz en konversasyon nasyonal irzan lo bann mezir ki nou pei i devret pran pour asir byennet lasante e lekonomi Sesel e Seselwa.

Letan i ti prezant son mosyon, Msye Georges ti met lanfaz lo bann diferan problenm ki’n leve lefe ki’n napa konsiltasyon neseser lo bann problenm asosye avek sitiasyon COVID-19.

Sa i enkli:

- Fristrasyon peser ek fermye ki pa pe kapab vann zot prodwi parey zot ti a swete,

- Difikilte anplwayer pour pey saler zot travayer vi ki zot napa larzan e pa pe ganny sipor gouvernman,

- Lensertitid lamazorite Seselwa lo re-ouvertir nou pei akoz risk ki dimoun malad pou antre e vin afekte nou dimoun,

- Biznes ki pa konnen kan zot pou repran parmi plizyer lezot ankor.

Msye Georges ti fer resorti ki pli gro problenm ozordi se ki desizyon ki pe ganny pran pa annakor avek sa ki dimoun pe ekspekte.

I’n fer resorti ki menm si i annan en komite o nivo ki pe kordin bann desizyon, bokou dimoun kle e osi byen ki Lasanble Nasyonal ek lopozisyon in ganny kit ater menm si tou dimoun i rekonnet ki pa zis gouvernman me pei antye ansanm i devret ralye pour rod solisyon pour bann problenm ki pei i ladan.

Deba lo sa mosyon pou repran Mardi prosen.

 

Marie-Anne Lepathy

 

More news