Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Sant lasante Anse Royale pe al bouz dan en nouvo lokasyon |03 June 2020

Sant lasante Anse Royale pe al bouz dan en nouvo batiman prive aparti 3enm semenn sa mwan Zen e proze pour konstrir en nouvo lopital outpatient pour sa distrik in ganny anvoye ankor, Lasanble ti ganny enformen yer.

Sete Minis Maurice Loustau-Lalanne ki ti fer sa lanons ler i ti pe reponn kestyon manm elekte pour sa distrik, Madanm Sylvanne Lemiel.

Minis Loustau-Lalanne ti pe ranplas minis lasante, ki Prezidan larepiblik e ki responsab sa portfolio.

Madanm Lemiel ti anvi konnen;

• Akoz ki Lopital Anse Royale i ankor bloke pour donn servis outpatient?

• Akoz ki zot pe bezwen al bouz servis ki zot pe donnen dan sant kominoter dan en lot lokasyon?

• Eski zot in kapab renegosye pri ki sa propriyeter pe sarz Minister Lasante? Si wi konbyen?

• Ki zistans zot in arive avek sa proze Outpatient Clinic Anse Royale?

Minis Loustau-Lalanne in dir ki Lopital Anse Royale i aprezan en sant izolasyon segonder anka ki pei i ganny en sitiasyon ki bann ka COVID-19 ki Sesel i gannyen dan lefitir i depas kapasite sant izolasyon Ile Perseverance.

“Sant izolasyon Ile Perseverance i annan en kapasite pour tret 30 pasyan e la ki nou lafrontyer in reouver depi le 1er Zen nou pa konnen si nou pou ganny oubyen nou pa pou ganny en 2enm vag lenfeksyon alor i pli pridan pour nou fer preparasyon pour okenn senaryo pli pir posib,” Minis Maurice Loustau-Lalanne in dir bann manm Lasanble.

Minis ti kontinyen an dizan ki servis lasante ki pe ganny ofer dan sant kominoter Anse Royale pou bouz dan en lot lokasyon akoz lespas dan sa landrwa i kwense e sa i fer ki zot pa kapab ofer tou servis parey zot ti ava anvi parey servis danter ek fizyoterapi ki pe aktyelman deroul dan lezot sant lasante e sa pe koz serten konplikasyon pour popilasyon ki ti abitye ganny sa bann servis Anse Royale.

Servis fizyo pe aprezan deroul Anse Boileau ek Les Mamelles tandis ki servis danter pe deroul Anse Aux Pins ek Baie Lazare.

Minis Loustau-Lalanne in dir ki dan sa nouvo batiman prive anfas avek Uni Café kot Liniversite Sesel, Anse Royale, dan ki sa lopital pe al bouze, tou sa bann servis pou dan en sel batiman kot i ava annan mwens lenkonvenyans pour bann pasyan.

Aktyelman dan sant kominoter i osi annan en problenm vantilasyon ek lasaler e mank twalet, napa ase fasilite pour lav lanmen pour mentenir en bon lizyenn ki absoliman neseser dan sa letan COVID-19 ki nou ladan ki fer li pa apropriye pour pasyan e osi bann travayer.

Sirkilasyon pasyan anndan sa batiman i osi en problenm akoz pasyan ki pe vin rod lasistans i tro krwaze sase ki pa ideal. Sa fasilite i osi apartenir a en lot departman e osi lontan ki departman lasante pe okip sa fasilite, sa lot departman pa pou kapab fer son travay e akonpli son manda.

Minis in dir ki travay ladministrasyon distrik Anse Royale i osi enportan pandan sa letan COVID-19.

I’n fer resorti ki Minister Lasante pa ankor siny okenn kontra pour lemoman avek propriyeter sa batiman me ki zot in ganny en pri tantativ pour lwe sa fasilite e sa i anviron R246,000 roupi par mwan avan retir VAT e sa i reprezant R271.50 par met kare san VAT e negosyasyon i ankor pe kontinyen.

Antretan proze nouvo klinik outpatient pe aprezan progranmen pour plitar.

I ti dir ki COVID-19 in sanz nou sitiasyon ekonomik e sa pou retard sa proze akoz aprezan priyorite se pour fer maksimonm avek resours ki disponib e pour minimiz lo nouvo konstriksyon.

Lo son kote Madanm Lemiel ti anvi konnen kan ki zabitan Anse Royale pou vwar plan pour sa proze, ki zistans in arive e kan ki sa proze i ekspekte konmanse akoz i annan 3-an depi ki larzan pe aprouve pour sa proze.

I ti osi demande pour konbyen letan lopital Anse Royale i ekspekte reste dan sa nouvo lokasyon.

Minis ti eksplike ki minister i bezwen sorti dan sant kominoter e pou bezwen antre dan sa nouvo batiman pandan mwan Zen e vin operasyonnel par 3enm semenn Zen.

Me in dir ki osito ki sitiasyon COVID-19 i ava vin anba control, lopital Anse Royale ava reganny son fonksyon me personn pa konnen kan.

I’n osi fer resorti ki dan masterplan Lopital Sesel, sant lasante Anse Royale i pou en nouvo batiman ki pou kot vye lopital i ete ozordi e sa i ekspekte kout ant 40 a 60 milyon roupi.

Antretan minis in osi dir ki letan i bouz dan sa nouvo batiman, sant lasante Anse Royale pou reste laba pour omwen en minimonm 3-an letan pour tender, konstrir e fer vin operasyonnel sa nouvo lopital.

Minis in fer rapel bann manm ki minister in bezwen revwar finansman e son priyorite an term proze ki osi enkli klinik Baie Lazare, Lopital La Digue, Sant Dyagnostik Lopital Sesel, Clinical Laboratory Lopital Sesel, sant izolasyon, parmi lezot.

I’n osi dir ki premye priyorite i sa sant izolasyon Victoria e li son plan in deza ganny fer e enn fwa ki i ganny aprouve i pou pran enn an pour konstriksyon konplete.

Minis in dir minister lasante in depans plis ki 1 milyon roupi deza an preparasyon pour bouz dan sa nouvo lokasyon.

Lo son kote, manm LDS pour Anse Royale, Flory Larue, ti kestyonn depans ki pa ti’n bidzete pour lwe sa batiman e retar ki’n annan dan konstriksyon sa proze.

I ti dir ki si minister ti’n bouze depi avan COVID-19 ozordi ti pou napa nesesite pour lwe en batiman prive.

Minis ti rekonnet ki i pa akseptab ki sa proze in retard pour sitan lontan e i dir ki sa ki responsab i bezwen vin devan e reponn kestyon lo sa size zot menm.

Ti osi annan fristrasyon par manm lezot distrik kot bann proze in osi retarde pour diferan rezon e bann promes ki zot dir pa’n ganny garde.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

More news