Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i demann gouvernman pour amelyor lanvironnman fer biznes dan Sesel |27 November 2020

Bann manm parti mazoriter dan Lasanble in aprouv en mosyon ki pe demann gouvernman pour fer tou sa ki neseser pour amelyor pozisyon Sesel lo sa lalis Ease of Doing Business parey in ganny prezante dan rapor Labank Mondyal pour 2020.

Sete manm elekte pour Takamaka, Terence Mondon, ki ti table sa mosyon ki apre bokou deba e osi en propozisyon par parti minoriter pour amann li ki ti ganny rezete, ti ganny aprouve 23 anfaver, personn kont e 10 abstansyon.

Dan prezantasyon ki i ti fer lo son mosyon, Msye Mondon ti fer resorti ki krwasans dan lenvestisman i neseser pour anmenn krwasans ekonomik e kre larises me pour nou atir lenvestisman i enportan ki nou kontinyen amelyor nou kredibilite.

Msye Mondon ti fer resorti ki enn bann zouti enportan ki dan nou laporte ozordi e ki permet nou ranforsi nou kredibilite se atraver rapor Labank Mondyal lo Ease of doing business ki mezir konpetitivite 190 pei dapre bann endikater byen etabli.

“Anvi ki sa rapor i anmenn en lapros pratik pour adres bann defi ki biznes i fer fas avek dan sa bann zirisdiksyon, lenvestiser partou dan lemonn pe servi sa rapor konman en gid ler zot swazir en pei pour vin envestir,” Msye Mondon in fer resorti.

I ti osi azoute ki enn bann pli gran sours lenvestisman se bann sitwayen Seselwa menm ki pandan sa bann dernyen lannen in montre ki zot anvi fer biznes avek bokou zenn ki pe deplizanpli eksprim sa swe pour kapab fer en pti biznes e i pour sa rezon ki sa mosyon pe demande ki nou fer Sesel vin sa landrwa ki fasil pour fer biznes.

“Lobzektif sa mosyon i ki i atir latansyon pep Seselwa e kominote biznes lo lenportans sa rapor ki donn en analiz detaye lo performans Sesel an konparezon avek lezot zirisdiksyon, i anmenn en deba lo bann polisi e regilasyon ki gouvern lanvironnman biznes anliny avek performans Sesel lo diferan endikater ki’n ganny prezante dan sa rapor pour 2020, i pou propoz avek gouvernman atraver Konsey Minis pour devlop en azanda reform pour amelyor pozisyon Sesel lo lalis Ease of doing business, pour propoz serten rekonmandasyon baze lo bann sizesyon ki pou sorti dan sa deba ki ava kapab ede dan fer Sesel vin sa landrwa kot i fasil pour fer biznes,” Msye Mondon in fer resorti.

Msye Mondon i dir ki avek lenpakt Covid-19 ki’n sever, nou bezwen nouvo fason fer e nouvo lapros pli efikas e i ti fer remarke ki dan en moman kriz i touzour annan loportinite.

I’n fer resorti ki dan plizyer zirisdiksyon sa sitiasyon Covid-19 in anmenn bann reform mazer kot biznes i konsernen – plizyer nouvo platform in ganny devlope pour permet enteraksyon san kontakt direk ant kliyan ek bann fourniser servis e tousala pe enpakte pozitivman lo fason fer biznes.

An sa ki konsern pozisyon Sesel dan sa rapor Labank Mondyal, Msye Mondon i dir ki i pa’n fer gran progre menm si in annan serten amelyorasyon dan enn de landrwa.

I dir ki pandan sa dernyen 12-an plizyer regilasyon in ganny entrodwir ouswa retire e ki tousala i fer en lenpakt swa pozitiv ouswa negativ lo aktivite biznes dan Sesel.

I’n fer remarke ki pandan tou sa bann lannen menm si in annan sa bann pti amelyorasyon pozisyon Sesel in plito deteryore kot par egzanp an 2015 ek 2016 in reste lo 93enm pozisyon dan sa 190 pei, 2017 in degrade pour vin 95, 2018 ankor i kontinyen degrade pour vin 96 e lannen pase 2019 in desann menm pour ariv 100enm lo sa klasman.

“I kler alor ki sa bann mezir ki’n entrodwir pa’n ase oubyen zot pa’n akonplir zot lobzektif dan en dele letan neseser pour fer sa diferans lo nou klasman.”

Me Msye Mondon i fer resorti ki sa ki kler se ki bokou pei pe fer tou sa ki zot kapab pour amelyor zot klasman e Moris nou vwazen i enn parmi akoz li in kontinyen fer progre pandan bann lannen ki’n pase e in sorti dan 49enm pozisyon an 2016 pour ariv dan 20enm pozisyon an 2018 e sorti dan 13enm pozisyon an 2019 ki ozordi i met li parmi sa 20 meyer lekonomi kot i pli fasil pour fer biznes dan lemonn.

Serten manm parti lopozisyon ti fer resorti ki sa rapor ki Msye Mondon ti pe fer referans avek ti’n sispann depi Out e ki sa mosyon pa ti valab me bann mann parti mazoriter ti ensiste ki sa sispansyon ti konsern lenformasyon ek statistik trwa pei selman me pa sa ki pour Sesel.

 

Marie-Anne Lepathy

More news