Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

66 ka latak seksyel depi Zanvye ziska Zen sa lannen in raporte avek lapolis |17 July 2019

«Dan sa 66 ka lagresyon seksyel ki’n raporte avek lapolis depi Zanvye ziska Zen, 35 ka in fini al kot biro Prokirer Zeneral, dan 4 ka lapolis pe esper en rapor medikal, 3 ka i ankor pe ganny analize, dan 3 ka sispe ou akize pa ankor ganny idantifye e 17 lezot ka i ankor anba lenvestigasyon.»

Se Minis responsab pour Zafer Entern, Madanm Macsuzy Mondon, ki ti donn sa bann detay dan Lasanble Nasyonal yer letan i ti pe reponn en kestyon Notis Prive par dirizan lopozisyon Wavel Ramkalawan.

Msye Ramkalawan ti’n demann Minis Mondon pour donn detay lo kwa ki lapolis pe fer pour adres sa sitiasyon enkyetan anvi bann vyol ek lezot krim ki pe arive dan pei, si lapolis i annan lentansyon zwenn ansanm avek lezot lafors sekirite pour met lord dan nou pei afen ki Seselwa, spesyalman nou bann zenn fiy ek bann madanm i kapab viv an sekirite dan zot lakour e dan kominote an zeneral e mezir konkret pour reetabli en latmosfer lord ek lape ki donn konfyans nou pep.

Minis Mondon in dir ki lapolis pe pran plizyer mezir pour reasir popilasyon e pour reetabli en latmosfer lord ek lape ki donn konfyans nou pep e sa i enkli :

• analiz statistik sa bann krim pour etabli zot formil,

• analiz e etabli profil bann sispe

• fer en plan operasyonnel e ogmant son prezans dan kominote atraver diferan loperasyon

• redeplway zofisye baze lo lentelizans avek lenformasyon ki i resevwar e donn lenformasyon piblik atraver medya konman en form prevansyon

• ariv dan landrwa kot en krim in arive o pli vit posib e dan en dele letan pli kourt

• ranforsi servis ki i pe ofer lo limero telefonn 133 lo ki piblik i kontakte lapolis pour donn lenformasyon.

An sa ki konsern bann rezilta pozitiv ki lapolis i kapab donnen ziska prezan, Minis Mondon in fer resorti ki i annan larestasyon ki’n fer dan serten sa bann ka e osi i annan ki’n paret devan lakour parey sa ka kot en fizi ti servi pour atak boutikye e osi en ka labi seksyel lo zanfan. In annan leformasyon pour averti piblik lo bann medya e Minis Mondon in dir ki lapolis pe pran tou sa bann ka krim tre o serye.

Lo kestyon si lapolis i annan lentansyon zwenn ansanm avek lezot lafors sekirite pour met lord dan nou pei e ranforsi sekirite pour tou Seselwa, Minis Mondon in dir ki lapolis pe angaz tou son bann younit dan son plan operasyonnel pour konbat sa sitiasyon krim.

Lo nivo bann stasyon patrol ekstra in ganny fer e Minis Mondon in fer resorti ki dan lepase in annan ka kot lapolis in demann led avek serten lafors sekirite dan pei kot zot in fer bann loperasyon.

“Sa in konpri plizyer loperasyon lo nivo kominote e pe kontinyen fer kan i neseser,” Minis Mondon ti enform bann manm. I’n fer resorti ki lapolis i tre konsyan e i rekonnet ki aktivite kriminel e formil krim in sanze pandan sa bann dernyen lannen e i pour sa rezon ki lapolis konman sa lafors ki responsab pour sekirite piblik, in vwar li neseser pour sanz son lapros dan son bann loperasyon e viz ver en lapros pli proaktiv atraver plis patrol dan kominotee rod fason pour pli byen rezourd problenm e osi konsantre plis lo bann landrwa kot krim pe arive.

Minis in lans lapel avek manm piblik pour kontinyen donn lapolis zot sipor e pour servi limero telefonn 133 pour donn lapolis lenformasyon lo krim.

Konsernan nesesite pour mentenir lord ek lape dan pei, Minis Mondon in dir ki lapolis pe donn priyorite lo prevansyon, deteksyon ek konba kont bann lofans seksyel, bann ka kas lakaz e vole, lalit kont drog, lofans ki relye avek lord piblik. Anplis ki sa ler en krim i ganny komet sirtou bann ki tre serye, lapolis i maksimiz son resours pour detekte e konbat sa bann tel krim.

“Nou oule reasir piblik Seselwa ki lafors lapolis i reste angaze pour konbat krim dan pei. Nou apresye tou lenformasyon ki manm piblik in partaz avek nou dan sa bann dernyen ka ki’n arive e ki pe ed nou dan nou lanket,” Minis Mondon in dir.

Minis Mondon in deplor lefe ki bokou fwa lenformasyon i ganny mete lo rezo sosyal avan menm ki rapor in ganny fer avek lapolis e sa i dir pa zis afekte lanket me i osi senm lafreyer e kre konfizyon parmi manm piblik akoz lenformasyon i ganny deformen e souvan pa reflekte realite.

“Propaz lenformasyon ki pa korek e akiz dimoun san levidans lo rezo sosyal i kapab annan kosekans grav,” Minis Mondon in dir.

I ti osi note ki dan mwan Zen lapolis in rikord 5 bann tel ka kot sispe pa’n bezwen kas lakaz zot viktim pou antre akoz laport oubyen lafnet ti’n zis pouse e pa ti take pandan lannwit. A sa pwen Minis Mondon in lans lapel avek tou dimoun pour fer sir zot lakour i an sekirite par asire ki bann laport ek lafnet i take pour zot prop sekirite e anmenmtan pour ed lapolis dan son lalit kont krim pandan ki i double zefor pour anmenn plis lord ek lape dan pei.

Ti annan bokou kestyon ki ti swiv e enn par manm LDS, Sandy Arrisol, ti konsern kontribisyon ki bann etranze ki anploye dan lafors lapolis pe fer pour ede adres sa size kriminalite e si i annan statistik ki vreman montre diferans e rezilta ki montre ki zot in fer dan lapolis an relasyon avek to kriminalite.

Lo sa pwen Minis Mondon ti dir ki i annan 8 etranze ki pe travay dan bann domenn ki lafors napa ase lekspertiz e bezwen sipor anplis e in dir ki lapolis ava met a dispozisyon bann manm statistik neseser.

En lot pwen ki Msye Arrisol ti souleve ti konsern rekritman zofisye lapolis sorti Moris ki ti’n sipoze zwenn nou lafors sa mwan Zilyet.

Lo sa pwen Minis Mondon in dir ki sa proze i ankor la me in ganny enpe retar akoz mank lozman pour sa bann zofisye parmi lezot problenm ankor.

Dan en lot kestyon Msye Ramkalawan ti anvi konnen kwa ki pe fer konkretman pour adres sa bann ka vyol ek lezot krim e i ti propoze ki kamera i ganny enstale dan bann landrwa spesifik pour kapab idantifye kriminel ki pe senm laterer dan kominote e pour ki plis zofisye i ganny mete pour fer lanket dan sa bann krim.

I ti osi demande si lapolis i satisfe ki son bann zofisye pe vreman pran sa bann krim o serye e pe fer en bon travay?

Minis Mondon ti eksplike ki lanfaz i lo ranforsi patrol dan bann kominote e lapolis pe adopte en lapros pli proaktiv me in dir ki i neseser pour tou manm lafors lapolis san eksepsyon adopte en lapros pli serye, determinen, pli angaze avek bi met en lafen avek tou sa bann krim e ki zis komisyonner ek son bann depite pa pou kapab reisi dan sa lalit.

Minis Mondon in dir ki lapolis i osi pe travay pour adres son bann defayans e reorganiz son loperasyon me in admet ki sa lafors i annan bokou defi parey mank mendev de kalite e osi resours parey lekipman neseser pour pli byen kapab fer son travay.

Ler i ti komant lo lentere ki sa kestyon in anmennen parmi bann manm e osi piblik deor ki ti pe anvoy zot bann konsern, Msye Ramkalawan i dir sa i akoz kestyon sekirite dan kominote i en gro konsern pour tou dimoun e lapolis i bezwen bouze pour fer plis e tou bann zofisye i bezwen vreman pran zot travay aker pour kapab adres problenm krim dan en fason efektiv.    

Plitar pandan lazournen yer lapolis ti organiz en konferans avek lapres dan sa menm laliny e konfirm bann deklarasyon ki minis in fer devan Lasanble.

Sef Sirentandan Francis Songoire avek Asistan Sirentandan Ray Banane ti fer resorti ki lapolis in ogmant son patrol dan kominote e ki i pe fer son mye pour kominik avek medya pour met zot azour avek bann mezir ki lapolis pe pran pour konbat kriminalite dan pei.

 

 

 

More news