Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

En bidze 150.166 milyon pour SLTA i ganny laprouvasyon Lasanble |08 April 2021

Dan son sesyon travay yer bomaten Lasanble Nasyonal ti diskit avan aprouv alokasyon bidze pour Lazans Transpor lo Later (SLTA), en sonm 150.166 milyon roupi osi byen ki lezot pli pti sonm pour 2 lezot antite ki tonb anba Minister Transpor.

Ti minis responsab pour Transpor, Antony Derjacques, sekreter prensipal pour finans, Msye Damien Thesee, sef egzekitiv sa lazans Msye Parindah Herath osi byen ki lezot o zofisye sa departman ki ti’n vin reponn kestyon e klarifye plizyer pwen ki bann manm ti souleve konsernan sa lazans.

Dan son prezantasyon lo sa bidze Minis Derjacques ti fer resorti ki sa lannen napa bidze pour okenn nouvo proze me ki sa ava ganny revwar dan revi lo bidze ki pou fer an Zen/Zilyet kot sitiasyon finansyel pei ava ganny revwar.

Minis Derjacques ti fer rapel bann manm ki konman en lazans transpor lo later ki ti ganny kree an 2009, SLTA i annan pour lobzektif asiste dan formil e enplimant bann polisi ek proze e pour zer servis ek mezir pour bon zesyon trafik pour promouvwar sekirite lo bann semen piblik.

Sa lazans i osi la pour aplik bann progranm ek proze anliny avek bann lenfrastriktir transpor lo later e osi pour travay an kolaborasyon avek lezot lazans parey LWMA pour enplimant diferan lezot proze ki annan pour fer avek semen.

Minis Derjacques ti eksplike ki SLTA i osi responsab pour design e soumet avek Lotorite Plan bann diferannouvo proze semen e osi lagrandisman pour bann semen ki deza egziste e pour enplimant bann proze drenaz, pon ek lezot proze pour minimiz lenpak dezas pandan gro lapli.

Parmi bann defi ki SLTA i fer fas avek ki Minis Derjaques ti elabore ti lefe ki bokou son bann proze i pa kapab enplimante akoz bann diferan lanpesman ki koz bokou retar tel parey problenm avek kalite travay bann kontrakter, kontrakter ki pa konsistan, retar dan laprouvasyon wayleave, mank kordinasyon avek lezot lazans parmi plizyer lezot problenm ankor.

Minis Derjacques ti fer rapel Lasanble ki bidze pour SLTA an Desanm 2019 ti 211.162 milyon roupi me sa sonm ti ganny redwir pour ariv 185.664 milyon roupi an 2020, en rediksyon ki in dekri konman serye. Sa i dir ti akoz Sesel ti pe pas atraver pandemi Kovid-19. La pour sa lannen bidze sa lazans in sibir ankor en rediksyon par 35.424 milyon roupi pour ariv 150.166 milyon roupi.

“Sa bann rediksyon i tre signifikan pour bann proze semen ki’n redwir par 26 milyon roupi konpare avek letan avan Kovid-19,” Minis Derjacques in fer resorti.

Antou i annan 12 proze ki’n deza konmanse enpe partou me bokou lezot nouvo proze dan bann diferan distrik pa pou kapab konmanse sa lannen akoz problenm mank finansman.

Lo son kote Msye Herath ti osi azoute ki bidze pour sa lannen i zis pour bann proze ki’n deza konmanse e sa i enkli elarzisman semen Anse Norde/Glacis, travay lo semen Anse Boileau, en semen akse La Gogue parmi plizyer lezot proze semen ankor lo Praslin. Msye Herath ti osi dir ki SLTA i annan en bidze 18 milyon roupi pour resirfas bann semen avek koltar me in kantmenm admet ki avek pri aktyel dolar, pou annan rediksyon dan kantite travay resirfas bann semen ki zot pou kapab konplete.

Me Msye Herath in osi dir ki SLTA pou fer son mye pour enplimant bann diferan lezot travay mentenans dan bann distrik e sa i enkli ranplas bann lalimyer semen e enstal bann nouvo parmi lezot travay ankor.

MNA bann diferan distrik ti fer resorti zot konsern lo mank finansman e retar ki bann proze dan zot distrik pe sibir.

Parmi bann lezot kestyon ki ti leve ti konsern danze dan krwaze semen Foret Noire kot plizyer semen i zwenn enkli nouvo semen ki desann kot STC Hypermarket. Lo sa pwen Msye Herath ti dir ki SLTA i annan plan pour konstrir en pti ronpwen dan sa krwaze semen pour kontrol trafik ki zwenn sorti dan kat direksyon. I dir ki sa bann markings ki zot in fer dan sa krwaze semen ti tanporer pour donn zot letan pour obzerv trafik dan sa landrwa avan deside ki mannyer pour pli byen adres bann problenm.

I ti dir ki plan pour sa ronpwen i deza kot Lotorite Plan me zot napa finansman pour realiz sa proze ki pou kout anviron 1.5 milyon roupi.

Konsernan proze pour azout plis lanes konmansman kot ronpwen Plaisance ziska kot lekol, Msye Herath i dir napa finansman pour realiz sa proze sa lannen.

Pour bann nouvo proze bus shelters ek lay-bye Minis Derjacques ti eksplike ki la ankor ti napa bidze sa lannen me sa bann proze e plizyer lezot ankor parey elarzisman semen Francis Rachel, proze drenaz e en trwazyenm lane lo semen Pointe Larue, travay dan krwaze semen English River obor SBC House, ava osi ganny diskite dan revi lo bidze ki pou fer an Zen/Zilyet sa lannen.

Parmi bann lezot kestyon ki bann manm ti leve ti enkli kriter pour determin nivo konpansasyon pour bann dimoun Cascade ki’n ganny afekte avek masin koltar, kalite e standar travay resirfas lo bann semen e lo sa pwen Msye Herath i dir i nesesit bann lekipman e masin pli modern, mank leksperyans bann travayer…

Ti osi annan kestyon lo si SLTA pou kapab delivre lo tou sa bann proze ki in konmanse avek en bidze redwir, peyman konpansasyon pour dimoun ki’n donn zot later pour bann proze semen, propozisyon pour met anplas en driving school parmi plizyer lezot pwen ankor.

Antretan Minis Derjacques in lans lapel pour korporasyon tou dimoun pour ede atraver donn serten porsyon zot later e propriyete pour permet gouvernman realiz bann diferan proze semen ki pou benefisye tou dimoun dan bann diferan kominote.

Lasanble ti osi aprouv san okenn deba en sonm 12.407 milyon roupi konman bidze pour Komisyon Transpor lo Semen e osi en sonm 11.241 milyon roupi pour Ladministrasyon Sekirite Maritim Sesel, 2 lezot antite ki tonb anba portfolio Minister Transpor.

 

Lasanble i aprouv bidze pour Minister Finans, Planifikasyon Ekonomik e Komers e tou son bann departman  

 

Dan son sesyon tar yer apremidi Lasanble ti diskit e aprouv bidze pourMinister Finans, Planifikasyon Ekonomik e tou son bann departman. Sete minis responsab sa minister Naadir Hassan e bann responsab sa bann diferan departman ki ti vin reponn kestyon bann manm Lasanble. Bann alokasyon ki Lasanble in aprouve i konm swivan:

- 265.117 milyon roupi pour Minister Finans, Planifikasyon Ekonomik ek Komers

- 120.158 milyon roupi pour Departman Finans

- 3.134 milyon roupi pour Departman Planifikasyon Ekonomik

- 141.825 milyon roupi pour Departman Komers

Lasanble Nasyonal i kontiny son diskisyon ozordi pour egzamin alokasyon bidze pour bann diferan minister ek antite.

 

Marie-Anne Lepathy

More news