Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Elections 2020

Nouvo kart pour fasilit akse a servis pour dimoun avek dezabilite |09 December 2022

Nouvo kart pour fasilit akse a servis pour dimoun avek dezabilite

Keshia Alissop i aksepte kart avek PS Roucou (Portre : Patsy Canaya)

Par Patsy Canaya

 

Dimoun avek dezabilite pou byento annan en kart (fast track card) pour fasilit zot akse avek servis ofer par bann lenstitisyon gouvernman dan pei.

Devwalman sa kart ti fer Mekredi bomaten dan en seremoni Zarden Botanik dan prezans en group dimoun avek dezabilite e serten paran ; sekreter prensipal (PS) pour Lafanmiy, Clive Roucou ; direkter Divizyon Dimoun Aze ek Dezabilite dan departman Lafanmiy, Marco Jerry ; ek lezot travayer sa divizyon.

Sa aktivite i anliny avek tenm enternasyonal sa lannen: ‘Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world’, ki pe promouvwar enklisivite ek linovasyon pour ankouraz akse e en lemonn ekitab.

Se Keshia Alissop ki ti aksepte sa kart avek PS Roucou, lo lapar tou bann dimoun ki pe viv avek en dezabilite dan pei.

Dan en pti ladres zis avan i remet sa kart avek Keshia, PS Roucou ti dir ki sa aktivite i montre langazman gouvernman ek departman lafanmiy anver dimoun avek dezabilite pour rann zot lavi en pe pli fasil, e ki pou annan plis aksyon ankor alavenir.

«Nou pe travay lo bann polisi pour asire ki zot lavi toulezour an term servis ek akse , ki nou’n konmanse avek Minister Lasante, e ki nou pou al tap avek lezot departman ek lazans, pour fer sir ki zot lavi i vin pli fasil dan tou sa ki zot fer.»

Lo son kote Msye Jerry i eksplike ki zot pe devlop sa polisi pour eksplik an detay konman sa kart pou enplimante. Son konponan lozistik se ki bann dimoun avek dezabilite pou bezwen vin devan pour tir portre e fourni bann detay personnel, enkli sertifika medikal, avan zot kapab resevwar enn sa kart.

I dir ki pour le moman kot Lazans Proteksyon Sosyal i annan apepre de mil zot anrezistre, e sa legzersis fer kart ava osi ede met azour rikord lakantite dimoun avek dezabilite.

«I pou en fason osi pour nou konn nou bann dimoun ki pa dan sistenm akoz sa i pou fer zot vin devan e anrezistre, e la nou ava kapab osi met sistenm pei azour. Nou ava konnen kot i ete, kot i reste e i ava fer li fasil letan nou pe akse lenformasyon,» Msye Jerry i eksplike.

I dir sa kart ava fer li osi fasil pour tou dimoun avek dezabilite ganny trete egal.

«Par egzanp kot en labank, ou vwar en dimoun dan en sez roulan ou konnen i annan en dezabilite, me en dimoun ki annan en dezabilite entelektyel, i kapab pa sever en kantite, me selman i annan en dezabilite. Savedir sa kart ava idantifye li e fer li osi ganny trete egal dan tou lenstitisyon kot i ale ».

Departman Lafanmiy i dir i pou distribye sa ‘fast track card’ avek bann dimou anmezir ki zot pare, e i pe ankouraz bann dimoun avek dezabilite avek zot fanmiy pour vin devan e partisip dan sa legzersis letan i konmanse lannen prosen.

Enn bann paran prezan, Norma Quatre, ti remersye sa departman akoz i dir sa kart ava redwir letan ki zot asize dan en landrwa.

«Akoz par ler nou kapab asiz pour plizyer erdtan e manrmay i fatige e strese, e ler zot konportman i sanze, dimoun i krwar zot malelve. Alors sa pou vreman soulaz nou».

An sa ki konsern akse servis dan bann lenstitisyon prive, Msye Jerry i dir pour le moman zot in deza rantre an diskisyon avek Labank Santral ek lasosyasyon banker Sesel pour vwar koman pour amelyor servis pour sa group dimoun dan bann lenstitisyon banker.

«Nou pe diskit posibilite lentrodiksyon ‘braille’ dan labank, anvi ki i annan serten dimoun avek dezabilite ki pa vwar kler e pa konnen ki i pe sinyen ler pe akse en servis, oubyen pa kapab servi ATM. I osi annan dimoun ki pa tande. Ki bann servis dan labank ki kapab amelyor zot akse avek servis finansyel, e menm en dimoun ki annan dezabilite fizik ki osi vwar li difisil pour akse labank,» Msye Jerry i dir.

I dir sa pa restrikte selman pour labank, e zot pe regard tou biznes dan prive an zeneral, tel ki laboutik, kot napa ‘ramp’ pour sez roulan, pour rann lavi dimoun avek dezabilite fasil.

I azoute ki departman Lafanmiy pe osi kontinyen avek son kanpanny sansibilizasyon pour asire ki tou dimoun i konpran bezwen sa group dimoun, e ki zot ganny trete byen, vi ki Sesel in siny konvansyon enternasyonal pour angaze anver zot byennet.

I dir enn bann defi pour le moman se lenplimantasyon e respe pour bann polisi anplas.

«Nou’n siny konvansyon, e sa i zot drwa pour ganny akse avek bann tel servis. Lannen prosen reprezantan Commonwealth pou vin Sesel pour fer swivi lo letid ki nou ti fer resaman lo dezabilite, e pour vwar koman nou kapab konmans enplimant bann rekonmandasyon ki ti sorti ladan, parmi en kad legal e polisi, koman nou fer li enklisiv pour tou dimoun.”

Aktivite Merkredi ti osi en sans pour de zenn demontre zot talan avek Ibrahim Dodin, ki ti komans seremoni avek en moman refleksyon for kot i ti demann sak endividi ek lorganizasyon prive e gouvernman, pour demann zot lekor ki zot in fer pour en dimoun avek dezabilite sa lannen, pour kree loportinite e amelyor zot lavi.

Sa ti swiv par sanson ‘Imagine’ par John Lennon enterprete lo kibord par mizisyen talante Auria Barbe, ki ti ganny lakonpannyman vokal avek bann prezan.

Devwalman sa kart ti pe koensid avek Lazournen Enternasyonal Dimoun avek Dezabilite ki ti tonm le 3 Desanm.

 

 

More news