Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Kominike sorti State House |17 October 2019

Lapros kominikasyon pour mark 3-an ki Prezidan Faure i dan lofis pa en kanpanny politik

 

Swivan rapor ki serten travayer gouvernman ti pe fer konplent akoz letan zot ti alim zot ordinater (computer) yer bomaten zot ti vwar screen saver avek portre Prezidan Danny Faure ki ti selebre 3-an dan lofis yer, State House ti yer fer sorti en kominike lapres pour donn plis detay lo son plan kominikasyon.

Sa kominike lapres i lir konmsa:

« Merkredi le 16 Oktob ti mark egzakteman 3-an ki Prezidan Danny Faure i dan lofis. Tou le lannen pandan sa dernyen 3-an, 1e 16 Oktob in annan en lekspozisyon bann kado ki bann dirizan oubyen reprezantan diferan Leta atraver lemonn in ofer Prezidan Faure. Sa i ouver pour manm piblik.

« Sa lannen i pa’n en leksepsyon. Sa aktivite ti lanse yer apremidi.

« Sepandan, avek bi adopte en lapros kominikasyon pli enklisif e efektif pour bann travayer gouvernman e manm piblik, lapros kominikasyon pour demontre lakonplisman Prezidan Faure apre 3-an dan lofis in en pe diferan, pli inovatif an servan bann mwayen kominikasyon ki relevan.

« Plan kominiksayon ti enkli:

  • En lartik lo sitweb State House avek en lyen (link) avek en liv (booklet) ki mark 3-an dan lofis pour Prezidan Faure
  • En booklet – sa i annan laplipar bann polisi, bann aksyon ki’n ganny akonpli a parti bann lanons dan Leta Lanasyon e serten bann desizyon ki’n ganny pran ler Prezidan Faure in vwayaz aletranze.

Sa in ganny prodwi par Biro State House an kolaborasyon avek tou bann minister, departman ek lazans.

  • En video ki koz lo parkour Prezidan Faure dan lofis pandan sa 3 dernyen lannen – bann lakonplisman e osi defi.
  • Detrwa spots lo radyo ek televizyon pour promouvwar sa booklet e sa video.
  • En spot lo Facebook – rezo Sosyal
  • En video ki pou ganny pibliye lo Youtube – rezo Sosyal
  • Screen saver pour fer bann anplwaye dan gouvernman ganny lenformasyon ki sa booklet e video pe ganny pibliye e SI zot enterese zot kapab lir sa booklet oubyen regard sa video
  • En email pour bann anplwaye pour enform zot ki i annan sa booklet ki’n ganny prodwi ansanm avek en video e SI zot enterese zot kapab lir oubyen regarde. I zot swa.

«En email lo sa lapros kominiksayon ki’n ganny adopte Merkredi le 16 Oktob ti ganny anvoye pour tou bann reprezantan kominikasyon dan gouvernman, bann zofisye relasyon piblik, bann sekreter prensipal (PS) (enkli PS pour Lenformasyon) e bann Minis Lendi le 14 Oktob.

«I enportan note ki sa nouvo lapros kominikasyon pa’n dan okenn sirkonstans en kanpanny politik, me en adopsyon bann nouvo mod kominikasyon. I annan bi partaz lenformasyon dan en fason pli enklizif e efektiv.

En sitweb, en video, en spot, en booklet, screen savers, tou sa i bann form nouvo e relevan ki a la porte tou dimoun, pour servi dan nenport plan kominikasyon. Sa i le ka atraver bann lorganizasyon, korperasyon enternasyonal partou dan lemonn. E sa lapros i ede ver en pli gran vizyon pour amelyor lentegrasyon lenformatik dan nou fason travay pour ki nou vin pli efikas.

«Pour reitere alor – bi lapros kominikasyon yer le 16 Oktob pour mark 3-an dan lofis pour Prezidan Faure, i en zefor kolektif son lofis entern pour pli byen kominik bann moman kle, lakonplisman Prezidan Faure e i pa en kanpanny politik.»

 

 

 

More news