Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Laserenad - Lekip segonder Mont Fleuri i remersye tou bann ki’n siport zot |29 October 2019

Apre laviktwar lekol segonder Mont Fleuri dan laserenad ki ti fer Sanmdi dan kad 34enm Festival Kreol, travayer lazenes Sabrina Dick i oule remersye tou dimoun ki’n dan en fason ou en lot kontribye pour fer sa arive.

«Nou ti a kontan dir bonzour tou dimoun espesyalman siporter, paran, dimoun dan distrik, kordinater ladans e osi nou group zenn ki sorti lekol Mont Fleuri e san oubliy nou travayer lazenes ki’n la avek nou ziska dernyen zour.

«Sa pri ki sa group zenn in gannyen i pa ti fasil. Ti annan bokou defi me alafen sa tim antye i annan lespwar pour selebre e osi san oubliy Sir Kenny Laboudallon ki’n la deryer zot pour pran par dan sa flot menm si ler nou ti demann lekol Mont Fleuri si zot pe pran par zot ti dir nou ‘non’. Me Sir Kenny ek travayer lazenes Sabrina Dick e osi Manmzel Melanie Williams ti pran sa gro desizyon pour met sa group ansanm pour sa bann zenn pran par dan sa flot Festival Kreol.

«Nou group ti formen e ti annan 13 nou. E nou oule remersye sa bann zenn bokou pour zot devouman, sipor e osi travay dir ki zot in mete e remersiman i al osi pour bann paran ki’n les zot zanfan partisipe. En pli gro mersi i al pou Madanm Hilda Estico ki ti koud tou nou bann lenz tradisyonnel pour sa gran flot.

«Nou ankor enn fwa dir tou siporter lekol Mont Fleuri en gro mersi. Lannen prosen nou pou pran par ankor. Osi nou remersye CINEA ki ti fer sa zour zoli e kolore,» Madanm Dick ti dir.

 

More news