Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Creole

Lapolis pe fer lanket dan de aksidan grav |21 February 2019

Lapolis pe fer lanket dan de aksidan grav ki’n arive yer bomaten e ki’n enplik en total 40 dimoun, laplipar bann etranze.

Premye aksidan ti ariv lo semen Providence dan zanmerant Sunshine House anviron 6er40.

Sa aksidan ti ariv ant en loto Hyundai EON ki ti pe desann ver lavil ek en gro pick- up Mitsubishi ki ti pe transport bann travayer etranze e ki ti pe fer direskyon sid.

En pasaze ki ti dan sa pick-up, e osi drayver sa loto in ganny admit dan younit swen entansif e zot kondisyon in ganny dekrir konman stab.

Drayver sa loto, en zonm Seselwa 58-an, in perdi son lebra kote drwat.

Bann lezot dimoun dan sa pick-up, an kontan drayver, ti ganny transporte lopital kot serten ti ganny met anba lobzervasyon e lezot ti resevwar tretman.

Dan en kominike, Lazans Swen Lasante i dir ki zot ti deplway 3 lanbilans e zot ti osi ganny led lanbilans sorti kot Lotorite Laviasyon Sivil Sesel.

Sa kominike i azoute ki an total 22 dimoun ti ganny anmennen kot lopital:

- 2 ti ganny bokou dimal e zot ti bezwen al fer loperasyon,

- 10 ti ganny admit lo ward,

- 2 ti ganny admit dan Younit Swen Entansif,

- 12 ti ganny garde pour lobzervasyon.

Sa lazans i oule remersye tou ners, dokter, asistan ners e tou lezot travayer ki’n ede pandan sa loperasyon. En gro mersi i al pour bann staf ki ti’n travay pandan lannwit Mardi e ki ti reste menm apre zot ler travay pour ede, e osi bann ki ti off me ti vin travay.

Dezyenm aksidan lo semen yer ti enplik en bis Coaster pour lakonpannyen Creole Holiday ki ti savire Sans Soucis ver 10er30.

Sez dimoun ki konpri 15 etranze ek en Seselwa ki ti dan sa bis ki ti pe mont Sans Soucis sorti direksyon lavil ti ganny transporte Lopital Sesel kot zot ti resevwar tretman.

Letan ki lapolis ti fer sorti zot kominike ver 4er apremidi yer, 2 pasaze ti ankor lopital pe pas atraver serten prosedir medikal tandis ki sa 14 lezot ti’n fini ganny large.

Tes pour lalkol fer lo drayver sa bis, en zonm 45-an ki reste dan rezyon lavil, in demontre ki nivo lalkol dan son lekor ti par lao sa ki ganny preskrir par lalwa.

Sa zonm i aktyelman anba detansyon lapolis.

Avek aksidan ki pe arive kot i annan dimoun pe ganny dimal tro souvan, lapolis pe demann motoris konman pyeton pour pran plis prekosyon e egzers plis responsabilite letan zot lo larout.

Lapolis pe antretan kontinyen avek zot lanket dan sa de ka.

 

More news