Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Education

Bann lekol pou mentenir menm modalite loperasyon pour semenn 14 Zen |12 June 2021

Apre sa premye de semenn reouvertir bann lenstitisyon edikasyonnel, Minister Ledikasyon i oule enform tou paran e piblik an zeneral ki anvi lakantite ka Covid-19 dan kominote, avek gidans Minister Lasante, bann lekol pou mentenir menm modalite loperasyon pour semenn prosenn ki konmans Lendi le 14 Zen 2021.

Sa bann lekol swivan pe mentenir zot loperasyon avek tou zot bann etidyan dan lakour lekol: Takamaka, Baie Lazare, Glacis, La Misère, SALS (Lekol Letid Avanse), Independent School.

Lezot lenstitisyon ki pa’n ganny nonmen pou servi modalite diferan group par semenn.

Par kont i annan serten lazisteman ki serten lekol pe fer anvi zot sitiasyon partikilye relye avek bann ka pozitiv e kontak pros dan zot lenstitisyon. Sa bann lekol pou enform zot bann paran atraver zot bann diferan group kontak.

Bann lekol Praslin ek La Digue pou reste fermen semenn prosenn eksepte pour bann group etidyan ki pe fer legzanmen enternasyonal. Vijay International pou reste fermen pour tou son bann etidyan.

Lekol Perseverance primer pou osi reste fermen semenn le 14 Zen ziska nouvo lord.

Bann sant profesyonnel pe mentenir menm modalite ki sa de semenn presedan.

Minister Ledikasyon i reasir etidyan, paran ek piblik an zeneral ki son lobzektif prensipal se pour mentenir loperasyon otan ki posib pour minimiz lenteripsyon dan laprantisaz.

Minister Ledikasyon i remersye zot pour zot konprenezon.

Kominike Minister Ledikasyon

More news